تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

راهبردهاي كلان


1- استقرار نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي بر اساس مباني نظري و فلسفه تعلیم و تربيت اسلامي (تمام هدف‌هاي كلان)؛
2- نهادينه کردن نگاه يکپارچه به فرآیند تعلیم و تربيت با رويکرد تعالی بخشی در کليه مولفه‌هاي نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي (هدف‌هاي كلان 1، 2، 4، 5 و 6)؛
3- ابتناء فرايند طراحي، تدوين واجراي اسناد تحولي زير نظام‌ها (شامل برنامه درسي ملي، تربيت معلم و تامين منابع انساني، راهبري و مديريت، تامين و تخصيص منابع مالي، تامين فضا، تجهيزات و فن آوري- پژوهش و ارزشيابي) و برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت بر مباني نظري و فلسفه تعلیم و تربيت اسلامي و مفاد سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش (هدف‌هاي كلان 1، 2،3،4، 5،6)؛
4- توسعه و نهادينه کردن عدالت آموزشی و تربيتي درمناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت‌های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی (هدف‌هاي كلان 5، 4 و3)؛
5- تقويت و نهادينه سازي مشاركت اثربخش و مسئولیت پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی، مدیریت شهری و روستايي و بنیادهای عام المنفعه در نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي(هدف‌هاي كلان 5، 3،2و7)؛
6- گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش و ارزشيابي، خلاقيت و نوآوري ، نظريه‌پردازي و مستندسازي تجربيات علمی- تربيتي بومي در نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي(هدف‌هاي كلان 1،2، 4و8)؛
7- بهره‌مندي هوشمندانه از فناوري‌هاي نوين در نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي مبتني بر نظام معيار اسلامي(هدف‌هاي كلان 1،2،3،5 و 7)
8- تعامل اثر بخش و فعال نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي با ساير نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط به ويژه نهاد خانواده و رسانه با تاكيد بر كاهش مرزهاي تعلیم و تربيت رسمي و غير رسمي(هدف‌هاي كلان 7 و 4، 1، 2)
9- استقرار نظام مديريت اثربخش، كارآمد، مسئوليت‌پذير و پاسخ‏گو‌ و بستر سازي براي استقرار نظام كارآمد منابع و مصارف در نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي(هدف‏هاي كلان 2، 4،6و7)؛
10-ارتقاي جايگاه نظام تعلیم و تربيت كشور به عنوان مهمترين نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمايه اجتماعی و اعمال سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از پیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی (هدف‌هاي كلان 2، 4 و 5)؛
11-ارتقاء معرفت و بصیرت دینی ، انقلابی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و مشارکت برای ارتقاء معنوی خانواده (هدف‌هاي كلان 5 و 4، 2، 1)؛
12-بازنگري و بازسازي ساختارها و رويه‌ها درنظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي (هدف‌هاي كلان 1، 2، 3، 5، 6 و 7)؛
13-توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندیهای اعتقادي، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان (هدف‌های كلان 7 و 6، 5، 4)؛
14-توسعه ظرفیت‌ها و توانمندي‌های آموزشی و پرورشي برای حضور فعال و سازنده در صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج ساله (هدف‌های كلان 7، 8، 2).
15-ارتقاي جايگاه علم و علم‌آموزي به عنوان عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه با تأكيد بر حيثيت، كاشفيت و مطلوبيت علم (هدف‌هاي كلان 1،2،7 و 8)