تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

چشم‌ انداز


نظام تعلیم و تربيت‌رسمي‌ عمومي در افق1404، با اتکاء به قدرت لایزال الهی، مبتني بر نظام معيار اسلامي، فرهنگ و تمدن اسلامي- ايراني و قوام بخش آن‏ها و زمينه ساز جامعه جهاني عدل مهدوي و برخوردار از توانمندي‌هاي تربيتي ممتاز در تراز جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه، الهام بخش و داراي تعامل سازنده و موثر با نظام‏هاي تعلیم و تربيتي در سطح جهان، توانمند در زمينه سازي براي شکوفايي فطرت و استعدادها و شکل گيري هويت يکپارچه اسلامي،انقلابي - ايراني دانش آموزان با توجه به هویت اختصاصی آنان؛ کارآمد، اثر بخش، یادگیرنده، عدالت محور و مشارکت جو،برخوردار از مربیان و مديران مؤمن آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحول آفرین، انقلابي، آينده نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق‌شناس.
- مدرسه در افق چشم‌انداز 1404
بر پايه‌ي اين چشم انداز، مدرسه جلوه‌اي است از تحقق مراتب حيات طيبه، کانون عرضه‌ي خدمات وفرصت‏هاي تعلیم و تربيتي، زمينه ساز درک و اصلاح موقعيت توسط دانش آموزان و تکوين وتعالي پيوسته‌ي هويت آنان بر اساس نظام معيار اسلامي، در چارچوب فلسفه و رهنامه‌ي نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي جمهوری اسلامی ایران که داراي ويژگي‏هاي زير است:
1- تجلي‌بخش فرهنگ غني اسلامي و انقلابی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران «به‌ويژه تکلیف گرایی، مسئولیت پذیری، كرامت نفس، امانتداری، خودباوری، كارآمدي، كارآفريني، پرهيز از اسراف و وابستگي به دنيا، همدلي، احترام، اعتماد، وقت‌شناسي، نظم، جدیت، ایثارگری، قانون گرایی، نقادی و نوآوري، استكبارستيزي، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزشهاي انقلاب اسلامي»
2- نقطة اتکاي دولت و ملت در رشد، تعالي و پیشرفت كشور و کانون تربیت محله
3- برخوردار از قدرت تصميم گيري و برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي عملياتي در چارچوب سياست‌هاي محلي، منطقه‌اي و ملي
4- نقش آفرین در انتخاب آگاهانه، عقلانی ، مسئولانه و اختياري فرآیند زندگي فردي، خانوادگی و اجتماعي دانش آموزان بر اساس نظام معیار اسلامی
5- داراي ظرفيت پذيرش تفاوت‌‌هاي فردي ، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخ‌گوئی به نياز‏ها، علائق و رغبت دانش آموزان در راستای مصالح وچارچوب نظام معیار اسلامی
6- یادگیرنده، کمال جو، خواستار تعالي مستمر فرصت‌هاي تربيتي، تسهيل‌کننده‌ي هدایت، یادگیری و تدارک بيننده‌ي خودجوش ظرفيت‏هاي جديد در خدمت تعليم و تربیت
7- خود ارزياب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزيابي بيروني
8- تأمين كننده‌ي نيازهاي فردي و اجتماعي و محيط اخلاقي، علمي، امن، سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هويت جمعي
9- برخوردار از مربيان داراي فضائل اخلاقی و شايستگي‌های حرفه‌اي با هويت يکپارچه توحیدی بر اساس نظام معيار اسلامي
10- مبتني بر رويكرد مديريتي نقد پذير و مشارکت جو
11- متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره مند از ظرفيت عوامل سهيم و موثر و مبتنی بر مشارکت ذي نفعان با تاکيد برمربيان، دانش آموزان و خانواده
12- برخوردار از بهرة فناوري آموزشي در سطح معيار؛ با توجه به طيف منابع و رسانه‌هاي يادگيري (شبكه ملي اطلاعات و ارتباطات)
13- داراي ظرفيت تصميم سازي براي نظام تعلیم و تربيت رسمي عمومي
14- داراي تعامل اثر بخش با مساجد و ديگر نهاد‌ها، مراکز مذهبی و کانون‌هاي محلي نظير فرهنگ‌سرا و کتابخانه‌هاي عمومي و برخوردار از ارتباط مستمر و موثر با عالمان دینی، صاحبنظران و متخصصان
15- داراي پيوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقياس محلي، منطقه‌اي و ملي با حضور فعال درحیات اجتماعی.