تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

شرح وظایف


 •  رصد مسائل،پيش بيني شرایط آینده و ارائه ي راهبردهای  کلان جهت تصمیم گیریهای پیشگيرانه در حوزه تعليم وتربيت (آینده پژوهی)
 •  سياست گذاري و برنامه ريزي ارتقای آموزش رسمی ،غیر رسمی وشبه رسمی 
 • بررسي و ارائه رهنمودهای لازم در مورد مسائل نوپدید تربیتی که قلمرو آنها فرادستگاهی است
 • کمک به توسعه دانش تربیتی و کمک به سیاستگذاری در حوزه پژوهش هاي تربيتي
 •  افزایش انسجام فعاليت هاي مراكز علمي حوزه تربیتی
 • بررسی و تصویب اسناد تحولی و نوسازی نظام آموزشی و تربیتی
 • کمک به تحقق اهداف تربیتی مطرح در سند چشم انداز و سایر اسناد بالادستی
 • کمک به تکمیل اسناد برنامه و قوانین مربوط به حوزه تعليم وتربيت
 • رصد و اکتشاف پیامدهای تربیتی حاصل از استقرار سياست ها و برنامه¬های توسعه
 • کمک به تدوين سیاست¬های کلی و برنامه¬های کوتاه¬مدت و درازمدت در حوزه تعليم وتربيت  اسلامی
 • کمک  به سیاست های ارتقاء برنامه¬های تربیتی نهادهای رسمی و غیر رسمی،
 • ارزشيابي عملكرد نهادهاي تربيتي مختلف دولتي و غير دولتي
 •  بررسی پیشنهادات رسیده به کمیسیون
 • آسیب شناسی سیاست های رایج تربیتی
 • كمك به توسعه تشكيلات مردم نهاد در حوزه خدمات تربيتي